Text Size

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego 2016

Wynik

SP 17

m. Jastrzębie-Zdrój

woj. śląskie

kraj

Ogólny

69,91%

59,42%

64,49%

65,3%

Język polski

78.7%

63,72%

69,47%

71,0%

Matematyka

54,1%

47,04%

52,22%

54,0%

Język angielski

76,94%

67,5%

71,49%

71,0%