Text Size

Plan lekcji - rok szkolny 2017/2018

 

Klasa Ia - Wychowawca: Maria Kolek

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 eduk. wczes. 10 w-f   eduk. wczes. 10     j. ang. 6
8:50-9:35 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10     w-f  
9:45-10:30 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10 religia 7     eduk. wczes. 10
10:40-11:25 inform. 24 religia 24 w-f       eduk. wczes. 10
10:40-12:25 j. ang. 6     eduk. wczes. 10     eduk. wczes. 10
12:35-13:20             eduk. wczes. 10    
13:25-14:10             eduk. wczes. 10    
14:15-15:00             eduk. wczes. 10    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa Ib - Wychowawca: Marta Nosowska-Grudzińska

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45         rel. ewang. 11 w-f 10 eduk. wczes. 10
8:50-9:35         w-f   eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10
9:45-10:30 inform. 24 j. ang. 12 eduk. wczes. 10 j. ang. 10 w-f  
10:40-11:25 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10 rel. katol. 24
11:40-12:25 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10 rel. katol. 12 eduk. wczes. 10    
12:35-13:20 eduk. wczes. 10 eduk. wczes. 10            
13:25-14:10 rel. ewang. 10 eduk. wczes. 10            
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa II - Wychowawca: Dorota Wrześniewska

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45     eduk. wczes. 2     eduk. wczes. 2 inform. 24
8:50-9:35 j. ang. 2 eduk. wczes. 2     religia 2 eduk. wczes. 2
9:45-10:30 eduk. wczes. 2 eduk. wczes. 2 j. ang. 2 eduk. wczes. 2 eduk. wczes. 2
10:40-11:25 eduk. wczes. 2 w-f   eduk. wczes. 2 eduk. wczes. 2 eduk. wczes. 2
11:40-12:25 w-f       eduk. wczes. 2     eduk. wczes. 2
12:35-13:20 religia 2     eduk. wczes. 2        
13:25-14:10         w-f          
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa IIIa - Wychowawca: Irena Polk

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 eduk. wczes. 11                
8:50-9:35 eduk. wczes. 11     j. ang. 7        
9:45-10:30 eduk. wczes. 11 w-f   w-f          
10:40-11:25 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 inform. 24 j. ang. 7    
11:40-12:25     eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11
12:35-13:20     religia 2 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11
13:25-14:10     religia 2 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk.czes. 11
14:15-15:00             w-f      
15:05-15:50                    

 

 

Klasa IIIb - Wychowawca: Stanisława Trzaskalik

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45     eduk. wczes. 11 rel.ewa./rel.kat 1/11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11
8:50-9:35     eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11
9:45-10:30 rel. katol. świetl. eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11
10:40-11:25 j. ang. 25 j. ang. 12 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11 eduk. wczes. 11
11:40-12:25 eduk. wczes. 11     w-f   w-f   inform. 24
12:35-13:20 eduk. wczes. 11                
13:25-14:10 rel. ewang. 10                
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa IIIc - Wychowawca: Iwona Gawlińska - Sitko

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45         rel. ewang. 11 w-f   eduk. wczes. 12
8:50-9:35         eduk. wczes. 12 eduk. wczes. 12 j. ang. 6
9:45-10:30 eduk. wczes. 12     eduk. wczes. 12 eduk. wczes. 12 eduk. wczes. 12
10:40-11:25 eduk. wczes. 12 rel. kat. 2 eduk. wczes. 12 eduk. wczes. 12 eduk. wczes. 12
11:45-12:25 inform. 24 rel. kat. 2 w-f   eduk. wczes. 12    
12:35-13:20 rel. ewang. 10 eduk. wczes. 12 j. ang. 12        
13:25-14:10     eduk. wczes. 12            
14:15-15:00     eduk. wczes. 12            
15:05-15:50                    

 

 

Klasa IVa - Wychowawca: Beata Cisek

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 matematyka 23     matematyka 23 przyroda 7 rel. ewang. 1
8:50-9:35 historia 25 matematyka 23 w-f   j. ang. 6 matematyka 23
9:45-10:30 j. ang. 1 j. pol. 26 j. pol. 26 godz. wych. 24 j. pol. 26
10:40-11:25 technika 1 muzyka 1 j. ang. 7 w-f   w-f  
11:40-12:25 j. pol. 26 plastyka 7 inform. 24 religia 2 przyroda 7
12:35-13:20 j. pol. 26 w-f   rel. ewa./rel.kat 6/1        
13:25-14:10                    
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa IVb - Wychowawca: Andrzej Piwowar

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 godz. wych. 6 matematyka 23 j. ang. 7 j. ang. 6 matematyka 23
8:50-9:35 matematyka 23 j. ang. 12 matematyka 23 przyroda 7 technika 1
9:45-10:30 j. pol. 26 historia 25 muzyka 1 w-f   przyroda 7
10:40-11:25 religia świetl. j. pol. 26 j. pol. 26 w-f   w-f  
11:40-12:25     w-f   j. pol. 26 plastyka 1 religia 26
12:35-13:20         inform. 24 j. pol. 23    
13:25:14:10                    
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa Va - Wychowawca: Agnieszka Radomska

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 inform. 24                
8:50-9:35 j. ang. 6 muzyka 1 j.ang. 6 j. pol. 25 przyroda 7
9:45-10:30 j. pol. 25 matematyka 23 godz. wych. 6 religia 1 w-f  
10:40-11:25 przyroda 7 plastyka świetl. j. pol. 25 matematyka 23 historia 25
11:40-12:25 religia 1 j. pol. 25 j. pol. 25 j. ang. 6 matematyka 23
12:35-13:20 matematyka 23 j. pol. 25 przyroda 7 w-f      
13:25-14:10 technika 1 w-f       w-f      
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa Vb - Wychowawca: Beata Janicka

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 j. pol. 25 WDŻ 7 w-f   historia 25 rel. ewang. 1
8:50-9:35 w-f   j. pol. 25 matematyka 25 w-f   j. pol. 24
9:45-10:30 przyroda 7 muzyka 1 informatyka 24 przyroda 7 technika 1
10:40-11:25 matematyka 23 matematyka 23 j. ang. 6 j. pol. 25 j. ang. 6
11:40-12:25 j. pol. 25 j. ang. 6 przyroda 7 j. pol. 25 w-f  
12:35-13:20 godz. wych. 25 rel. katol. 24 rel. ewang. 23 plastyka 1 rel. katol. 26
13:25-14:10             matematyka 23    
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa VI - Wychowawca: Krystyna Riabowska

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 przyroda 7         rel. ewa./ rel. kat.   w-f /  
8:50-9:35 j pol. 26    / w-f   rel. kat. 1 w-f / inform.   /24 matematyka 25
9:45-10:30 j. ang. / w-f  6/ j. ang. / w-f 6/ matematyka 23 historia 25 j. ang. / w-f 6/
10:40-11:25 w-f / j. ang.   /6 w-f / j. ang.   /6 matematyka 23 inform. / j. ang. 24/6 przyroda 7
11:40-12:25 matematyka 23 matematyka 23 muzyka 1 matematyka 23 j. pol. 25
12:35-13:20 technika 1 plastyka 6 j. pol. 26 j. pol. 25 j. pol. 25
13:25-14:10 WDŻ 7 rel. ewang. 25 historia 25 j. pol. 25 przyroda 7
14:15-15:00                    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa VIIa - Wychowawca: Ireneusz Bańka

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 chemia 1 fizyka 1 j. ang. 6 chemia 23 j. pol. 26
8:50-9:35 biologia 7 biologia 7 inform. 24 j. pol. 26 w-f  
9:45-10:30 matematyka 23 religia 24 w-f   j. pol. 26 historia 25
10:40-11:25 j. pol. 26 geografia 7 muzyka 1 j. niem. 26 matematyka 23
11:40-12:25 w-f   j. pol. 26 j. ang. 6 j. niem. 26 fizyka 1
12:35-13:20 godz. wych. 7 matematyka 23 historia 25 geografia 7 j. ang.  6
13:25-14:10 religia 2 j. pol. 26 przyroda 7 plastyka 1 w-f  
14:15-15:00             matematyka 23    
15:05-15:50                    

 

 

Klasa VIIb - Wychowawca: Krystyna Szadeja

Godziny Poniedziałek Sala Wtorek Sala Środa Sala Czwartek Sala Piątek Sala
8:00-8:45 j. pol. 26 historia 25     j. pol. 26 w-f  
8:50-9:35 chemia 1 plastyka 26 j. pol. 26 chemia 23 j. pol. 26
9:45-10:30 w-f   geografia 7 historia 25 matematyka 23 matematyka 23
10:40-11:25 w-f   fizyka 25 w-f   geografia 1 godz. wych. 26
11:40-12:25 biologia 7 muzyka 1 matematyka 23 biologia 7 j. ang.  6
12:35-13:20 j. ang. 6 j. pol. 26 j. ang. 6 j. niem. 26 fizyka 1
13:25-14:10 matematyka 23 rel. ewa./rel.kat 25/24 inform. 24 j. niem. 26 religia 26
14:15-15:00         WDŻ 7        
15:05-15:50