Text Size

pdfPismo Rady Rodziców

Szanowni Rodzice

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Niedawno odbyły się coroczne wybory do Rady Rodziców. Ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia i inicjatywy, tworzone zarówno przez szkołę, indywidualnie przez nauczycieli, jak i przez samych uczniów, w tym samorząd szkolny.

Jak zwykle w takich sytuacjach do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze. Część organizatorzy zyskali we własnym zakresie, jednak nie zawsze były one wystarczające. W takich sytuacjach pomocną rękę starała się wyciągnąć Rada Rodziców. W tym celu między innymi zostaliśmy powołani. Rozliczenie wydanych pieniędzy przedstawiamy w oddzielnej zakładce.

Środki, którymi dysponujemy pochodzą, jak państwo wiedzą, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów naszej szkoły. Dzięki nim dofinansujemy, nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt dla szkoły, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Na prośbę, wygospodarujemy w ramach naszych możliwości jakieś środki, aby uczniowie ci mogli uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. Jest mniejszy niż mógłby się wydawać. Dlaczego? Ponieważ wielu rodziców nie płaci składek na Radę Rodziców.

Coroczny zapas, który z końcem roku szkolnego pozostaje w kasie Rady Rodziców, łata dziury na początku kolejnego roku szkolnego, zanim jeszcze zaczną wpływać nowe wpłaty. Jest on więc niezbędny, aby po wakacjach móc zacząć działać.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty na Radę Rodziców w zeszłym roku szkolnym, aby zrehabilitowali się w tym roku. proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Podajemy numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie:

30 8470 0001 2001 0011 2194 0001

w tytule wpłaty ,,darowizna lub składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa".

Jednocześnie informujemy, że pieniądze można wpłacać u skarbnika klasowego. Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii.

Serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Alina Kałużny

Zastępca: Aneta Sztwiertnia

II Zastępca: Katarzyna Matyja

Skarbnik: Danuta Malina

Sekretarz: Beata Pacan