Text Size

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Wykaz pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2017/2018


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 17
1. Ewa Minakowska - dyrektor
2. Jolanta Zadworna – zastępca dyrektora

Nauczyciele:

J. polski:

 • Janicka Beata
 • Szadeja Krystyna
 • Zadworna Jolanta

J. angielski:

 • Lasota Monika
 • Radomska Agnieszka

J. niemiecki:

 • Czarniak Anna

Matematyka:

 • Minakowska Ewa
 • Riabowska Krystyna

Historia:

 • Janicka Beata
 • Zadworna Jolanta

Biologia:

 • Bańka Ireneusz

Geografia:

 • Piekar Roma

Fizyka:

 • Dębiec Iwona

Chemia:

 • Potoczek Agnieszka

Informatyka:

 • Nowosielski Włodzimerz

Wychowanie fizyczne:

 • Cisek Beata
 • Piwowar Andrzej

Religia katolicka:

 • Gworys Ewa
 • Ks. Zalewski Bagusław

Religia ewangelicka:

 • Głomb Katarzyna
 • Ks. Raszyk Jan

Plastyka:

 • Ciepał Zuzanna

Muzyka:

 • Jabłońska Joanna

Technika:

 • Wowra Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Gawlińska-Sitko Iwona
 • Kolek Maria
 • Nosowska-Grudzińska Marta
 • Polk Irena
 • Trzaskalik Stanisława
 • Wrześniewska Dorota

Doradztwo zawodowe:

 • Dąbrowa Gabriela

Pedagog szkolny:

 • Frydrych Elżbieta

Biblioteka:

 • Pawliczek Bożena

Świetlica:

 • Pawliczek Anna
 • Pawliczek Bożena

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:


1. Gałecka Danuta - sekretarka
2. Brzezoń Agnieszka - główna księgowa
3. Szmuk Urszula - woźna
4. Pola Maria - pracownik administracji
5. Puc Teresa - pracownik administracji