Text Size

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
w II półroczu roku szkolnego 2016/2017

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa koła

Dzień tygodnia

Godzina

Liczba uczniów

1

Bańka Ireneusz

Kółko przyrodnicze

środa

1500 - 1600

10

2

Zuzanna Ciepał

Kółko plastyczne

czwartek

800- 845

3

3

Beata Cisek

Gry i zabawy ruchowe

wtorek

715 - 800

16

Koło Orientacji Sportowej

sobota

4

Elżbieta Frydrych

Kółko ortograficzny

wtorek

1140 - 1225

10

5

Gawlińska-Sito Iwona

Kółko szachowe (co 2 tydzień) zamiennie z zaj.wyrów.

środa

850- 935

13

6

Głomb Katarzyna

Kółko plastyczne

środa

1140 - 1225

5

Kółko biblijne

środa

1630 - 1715

4

7

Gworys Ewa

Kółko artystyczno-misyjne

wtorek

800 - 845

10

8

Jabłońska Jolanta

Chór

środa

1415 - 1500

20

9

Kolek Maria

Kółko czytelniczo-plastyczne

czwartek

1415 - 1500

13

10

Lasota Monika

Kółko języka angielskiego

czwartek

1325 -1410

7

11

Nosowska-Grudzińska Marta

Kółko szachowe

piątek                      co 2 tydzień

850 - 935

10

12

Pawliczek Anna

Kółko czytelnicze

środa

1415 - 1500

5

13

Piwowar Andrzej

Zajęcia sportowe

środa

1500 – 1550

8

14

Radomska Agnieszka

Kółko języka angielskiego

czwartek

800- 845

10

15

Riabowska Krystyna

Kółko matematyczne

czwartek

1415 - 1500

7

16

Szadeja Krystyna

Kółko polonistyczne

środa

1235 - 1320

10

17

Trzaskalik Stanisława

Kółko matematyczne

poniedziałek

1505 - 1550

10

Kółko matematyczne

piątek

1140 - 1225

6

18

Wrześniewska Dorota

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

1140 - 1235

3

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

w II półroczu roku szkolnego 2016/2017

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia wyrównawcze

Dzień tygodnia

Godzina

Liczba uczniów

1

Gawlińska-Sitko Iwona

Zajęcia wyrównawcze – kl. II c zamiennie z kół. szachowym

środa

850 – 935

5

2

Janicka Beata

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – kl. V b

czwartek

1325 - 1410

7

3

Kolek Maria

Zajęcia wyrównawcze – kl. III b

piątek

1140 - 1225

2

4

Nosowska-Grudzińska Marta

Zajęcia wyrównawcze  - kl. III a

środa

1140 - 1225

8

5

Polk Irena

Zajęcia wyrównawcze

czwartek

1325 - 1410

3

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa koła

Dzień tygodnia

Godzina

Liczba uczniów

1

Bańka Ireneusz

Kółko przyrodnicze

środa

1500 - 1600

10

2

Zuzanna Ciepał

Kółko plastyczne

czwartek

800- 845

3

3

Beata Cisek

Gry i zabawy ruchowe

wtorek

715 - 800

16

Koło Orientacji Sportowej

sobota

4

Elżbieta Frydrych

Kółko ortograficzny

wtorek

1140 - 1225

10

5

Gawlińska-Sito Iwona

Kółko szachowe (co 2 tydzień) zamiennie z zaj.wyrów.

środa

850- 935

13

6

Głomb Katarzyna

Kółko plastyczne

środa

1140 - 1225

5

Kółko biblijne

środa

1630 - 1715

4

7

Gworys Ewa

Kółko artystyczno-misyjne

wtorek

800 - 845

10

8

Jabłońska Jolanta

Chór

środa

1415 - 1500

20

9

Kolek Maria

Kółko czytelniczo-plastyczne

czwartek

1415 - 1500

13

10

Lasota Monika

Kółko języka angielskiego

czwartek

1325 -1410

7

11

Nosowska-Grudzińska Marta

Kółko szachowe

piątek                      co 2 tydzień

850 - 935

10

12

Pawliczek Anna

Kółko czytelnicze

środa

1415 - 1500

5

13

Piwowar Andrzej

Zajęcia sportowe

środa

1500 – 1550

8

14

Radomska Agnieszka

Kółko języka angielskiego

czwartek

800- 845

10

15

Riabowska Krystyna

Kółko matematyczne

czwartek

1415 - 1500

7

16

Szadeja Krystyna

Kółko polonistyczne

środa

1235 - 1320

10

17

Trzaskalik Stanisława

Kółko matematyczne

poniedziałek

1505 - 1550

10

Kółko matematyczne

piątek

1140 - 1225

6

18

Wrześniewska Dorota

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

1140 - 1235

3