Text Size

       Dnia 22 października bieżącego roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Tygodnia Misyjnego zatytułowany „Idźcie i głoście… Słowem i życiem”. Występ przygotowały klasy VII i VI oraz kilku uczniów z klas V i IV pod przewodnictwem i oprawą muzyczną pań Ewy Gworys, Elzbiety Frydrych i Jolanty Jabłońskiej . W skład publiczności zebranej w tym dniu na naszej sali gimnastycznej wchodziły pozostałe Klasy, Grono pedagogiczne oraz Dyrekcja naszej szkoły.

       Uroczystość została rozpoczęta piosenką pt.: „Siyahamba” czyli hymnem południowoafrykańskim, który oznacza „Idziemy w świetle Boga” w języku Zulu. Następnie dwójka konferansjerów z VI klasy przywitała serdecznie całą widownię oraz naszego gościa specjalnego Siostrę Elżbietę Dąbrowską - misjonarkę z Boliwii. Wyjaśnili nam cel przedstawienia jakim było przybliżenie sytuacji na kontynentach misyjnych oraz życia i pracy misjonarzy na terenach misyjnych.

       Następnie odegrana została scenka do wiersza pt.: „Ziemio, ty płaczesz?”, w której głównym przekazem była bardzo trudna sytuacja ludzi na wszystkich kontynentach. W Ameryce bieda nędza i zmuszanie dzieci do pracy, w Australii brak wiary chrześcijańskiej, w Azji, na którym chrześcijanie są z kolei prześladowani za to że wierzą w Jezusa a małe dzieci zmuszane są do ciężkiej, niewolniczej pracy, w Afryce bieda i głód oraz wiele chorób, przez które umiera tam setki ludzi. O tych problemach rozmawiały ze sobą dwie dziewczynki. Jedna z niech była przerażona i nie rozumiała dlaczego nikt nie chce pomóc tym biednym ludziom. Druga natomiast, jej starsza koleżanka, wyjaśniła jej że obecnie jest wiele organizacji starających się pomóc potrzebującym na całym świecie oraz że są także misjonarze czyli osoby, które wyjeżdżają za granicę aby szerzyć wiarę chrześcijańską i wspierać biednych, chorych i wszystkich potrzebujących jak tylko się da. Starsza dziewczynka powiedziała jej również że ona też może pomóc tym biednym dzieciom i rodzinom włączając się w wiele akcji charytatywnych na rzecz misji organizowanych w naszej szkole. Bowiem od wielu lat w naszej szkole każdego roku uczniowie pomagają swoim rówieśnikom na wszystkich kontynentach np.: W duchowej adopcji na odległość, w akcji „Słodki tydzień misyjny” wspierają naukę dzieci w Afryce, w programie „Aniołowie misji” wspierali ochronkę w Peru, w dziele „Kolędnicy misyjni” pomagają dzieciom biednym i bezdomnym na całym świecie. Uczniowie mają również zaprzyjaźnionych misjonarzy, z którymi prowadzą korespondencję, a przede wszystkim pamiętają o modlitwie za nich a oni modlą się za nas.

       Na zakończenie konferansjerzy powiedzieli kilka słów reasumujących przekaz naszego apelu a chór zaśpiewał piosenkę pt.: „Oto misjonarze”. W śpiew bardzo żywo włączyli się wszyscy uczniowie. Dzieci zwróciły się również z gorącą prośbą do Siostry misjonarki z Boliwii, aby opowiedziała nam o swoich doświadczeniach i przeżyciach z misji. Barwne opowieści Siostra zobrazowała piękną prezentacją ze swojej pracy misyjnej w Boliwii. Wszyscy słuchaliśmy opowiadań Misjonarki z zapartym tchem, czasami ze łzami w oczach, a czasami z uśmiechem na twarzy. Zachwyceni opowieściami wyszliśmy do naszych sal z jeszcze większym pragnieniem zaangażowania się w misje. Bardzo serdecznie podziękowaliśmy Siostrze za spotkanie. Mamy nadzieję, że Siostra jeszcze kiedyś nas odwiedzi. -: )

                                                                       Kasia Szumiał uczennica klasy VII a