Text Size

Uczniem młody człowiek staje się tylko raz, na początku szkoły podstawowej, dlatego dzień pasowania jest tak uroczysty i ważny w życiu. Zazwyczaj pozostaje w pamięci na długo, czasem na zawsze. Wypowiadane słowa: Ślubuję uroczyście uczyć się pilnie, dbać o dobre imię szkoły i mojego domu rodzinnego, uczyć się i pracować dla dobra mojej ojczyzny … oraz sam akt pasowania nadają wydarzeniu rangi. Do niego bardzo starannie przygotowuje się szkoła, przygotowują uczniowie pod czujnym okiem wychowawców. Dziecku w tej doniosłej chwili towarzyszą zazwyczaj rodzice, czasem również inni członkowie rodziny.

18 października był w naszej szkole takim właśnie niezwykłym dniem. Na uroczystość ślubowania przybyli: z ramienia Kuratorium Wizytator Pan Ireneusz Komorowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Damian Gałuszka, przedstawicielka Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Pani Monika Dudacy, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju Pan Krzysztof Janicki, Sołtys Ruptawy Pani Dorota Ledwoń, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Dorota Kowol, Ksiądz Jan Raszyk wraz z Małżonką. Rada Rodziców z Przewodniczącą Panią Danutą Maślanką oraz wielu, wielu rodziców i krewnych bohaterów dnia.

Rolę prowadzących pełnili Weronika Gojowy i Błażej Herman, włączyły się uczennice klasy VII b: Zuzanna Grabowska – przewodnicząca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, Kinga Cichońska i Gabriela Walek. Bogaty program uroczystości, jak również dekorację sali przygotowały wychowawczynie klas pierwszych – Panie Maria Kolek i Marta Grudzińska. Szkolnym zespołem muzycznym kierowała Pani Jolanta Jabłońska, Pani Jola akompaniowała również pierwszoklasistom.

O godzinie 16.00 rozległ się dźwięk tradycyjnego dzwonka i na salę weszła grupa dziewcząt w strojach regionalnych, a po nich swoje klasy wprowadziły Panie Maria Kolek Marta Grudzińska. Dzieci weszły z misiem w ręku – symbolem beztroskiego dzieciństwa i zabawy - którego potem słowami wiersza pożegnały. Prowadząca Weronika Gojowy powitała publiczność w języku gwarowym, a po niej Pani Dyrektor Ewa Minakowska skierowała słowa powitania do zacnych Gości i rodziców, następnie w ciepłych słowach zwróciła się do bohaterów dnia. Uczniowie klas starszych również ze swej strony powitali najmłodszych, zapewnili o gotowości niesienia pomocy.

Wreszcie dopuszczono do głosu samych pierwszoklasistów. Najmłodsi zaprezentowali bogaty program, w którym pokazali, że już dużo umieją, są przygotowani do podjęcia nauki. Najpierw zaśpiewali piosenkę „Dostał Jacek elementarz”, prezentując przy tym dobry i przyjazny podręcznik, potem „Choć mało mamy lat”. W recytowanych wierszach zapewnili, że dbają o czystość, znają zasady dobrego zachowania. Wreszcie w dialogu prowadzonym przez Zuzię Grabowską dali wyraz przywiązania do ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych. Udowodnili, że mogą zostać przyjęci do grona uczniowskiej braci Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Brzechwy.

Po „zdaniu egzaminu” przez pierwszoklasistów w rytm werbli wprowadzono sztandar, odśpiewano hymn państwowy. Pani Dyrektor Ewa Minakowska dokonała aktu pasowania, pogratulowała każdemu uczniowi.

Po pasowaniu wyprowadzono sztandar, głos zabrał Pan Wizytator. Podziękował za zaproszenie, pogratulował uczniom klas pierwszych. Wreszcie też rodzice mogli pogratulować swoim dzieciom, wręczyć rogi obfitości. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za bycie z pierwszakami podczas tej ważnej dla nich chwili, Gościom za przybycie. Zaprosiła na poczęstunek.

Ten dzień był pełen wrażeń i emocji. Pierwszoklasistom G R A T U L U J E M Y i życzymy sukcesów w nauce!