Text Size

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej - centralnego organu władzy oświatowej, który na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstał 14 października 1773 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia 14 października obchodzony jest jako święto polskiej szkoły, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Jest on okazją, aby wyrazić wdzięczność i złożyć życzenia nauczycielom, ale również tym, którzy w szkole i dla szkoły pracują.

W naszej szkole od rana panował ożywiony ruch i świąteczna atmosfera. Centralnym punktem obchodów była uroczysta akademia, która zgromadziła uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców, w szczególności jej przedstawicieli – Radę Rodziców. Uroczystość przygotowała pani Katarzyna Głomb we współpracy z panią Krystyną Szadeją, oprawę plastyczną zapewniła pani Zuzanna Ciepał.

Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru, następnie odśpiewano hymn państwowy. Pani Kasia powitała zebranych, a prowadząca Małgorzata Karzełek z klasy VI zagaiła uroczystość. Najpierw uczniowie najmłodszych klas skierowali do nauczycieli i wychowawców ciepłe słowa podziękowania oraz życzenia. Po nich humorystyczną scenę ze szkolnego życia przedstawili uczniowie klasy szóstej. Na koniec swój program zaprezentowali siódmoklasiści. Składały się na niego autorskie wiersze, piosenki w wykonaniu Weroniki Gojowy i Katarzyny Szumiał oraz mini musical do słów piosenki o matmie, która da się lubić (wyk. Karol Wnuk). Serdeczne życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły odczytała prowadząca Małgosia Karzełek, Pani Kasia złożyła na ręce Pani Dyrektor. Ich wyrazem był kwiat róży, który wręczono każdemu z pracowników szkoły.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Minakowska. Nawiązując do historii, przypomniała ideę Dnia Edukacji Narodowej. Następnie podziękowała wszystkim, którzy każdego dnia ofiarną pracą przyczyniają się do tego, aby nasza szkoła była skuteczna, bezpieczna i radosna - nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, w szczególności Radzie Rodziców. Z okazji święta złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Po zakończeniu uroczystości i wyprowadzeniu sztandaru Pani Krystyna Riabowska wraz z Panią Dyrektor wręczyły mistrzom tabliczki mnożenia certyfikaty oraz nagrody. Mistrzów wyłoniono w drodze pasjonujących rozgrywek (czasem również ostrej rywalizacji), przeprowadzonych w dniu 29 września w związku ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia oraz Tygodniem Tabliczki Mnożenia. Każdy poziom (I-VII) mógł reprezentować tylko jeden uczeń.

Po akademii był czas na świętowanie w klasach. To był radosny dzień, prawdziwe święto polskiej i naszej szkoły!